Pellet

Warmeston OÜ poolt A-pelleti kaubamärgi all toodetud pelletid on kõrge kvaliteedi ja kütteväärtusega.  Pelletid on väärindatud ja keskkonnasõbralik puidukütus ning selle tootmiseks kasutatav tooraine on 100% taastuv loodusvara.

Pelletid on kohalik ja täielikult taastuv energiaallikas, mis on kõigele lisaks ka taskukohane. Keskkonnateadlikkuse tõustes on kodumajapidamise kütteks hakatud aina enam pelleteid kasutama, sest see säästab keskkonda, raha ja aega. Eriti meil Eestis, kus pelletid on ainuke kohalik energiaallikas, mille kasutamine on täielikult automatiseeritav, samas on see puhas ning 100 protsenti taastuv kütteliik.

Pelleteid on kütteks kasutatud juba aastakümneid, kuid alles viimase kümnendi jooksul on loodud kodukasutajale sobivad pelletipõletid ja -katlad, mis kasutusmugavuselt on võrreldavad nii õli- kui ka gaasikateldega. Pelletiküte on usaldusväärne alternatiiv kõigile levinud kütteliikidele, sealhulgas maaküttele, sest pelletiküttel on suhteliselt väike rajamiskulu ning mõistlik hind kilovati kohta.

PELLETITE KASUTAMINE ON KA NUTIKAS VIIS OLLA KESKKONNASÕBRALIK

Puit kui pelleti toormaterjal on taastuv energiaallikas ja kasvab meie ümber. Kuna Eestis toodetud pelleti tooraine on kohalik puit, siis kulub oluliselt vähem energiat ka selle toomisel lõpptarbijani. Pelletite ladustamisel ja hoidmisel puudub keskkonnasaastamise risk. Puidu põlemisel eralduva süsinikdioksiidi kogus on sama, mis puu kasvamise ajal on endaga sidunud ja eralduks siis, kui puu jääks metsa ning mädaneks ära. Tänu sellele on kogu ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem. Tänapäevased pelletid on 6 mm läbimõõduga silindrilised pulgakesed, mille tootmiseks kasutatakse metsa- ja puidutööstuses tekkivat saepuru ning höövellaastu. Puidutööstuse jääkmaterjal esmalt purustatakse ühtlase suurusega osadeks ning seejärel pressitakse pelletiteks. Kuna Eesti paikneb metsavööndis, on siin ajast aega puitu kasutatud ja töödeldud. Niikaua kui töödeldakse puitu, tekib ka saepuru ja höövellaastu ning pelleteid on võimalik alati toota.

PELLETEID ON MUGAV TELLIDA E-POEST WWW.APELLET.EE

Pelletid on saadaval kõikjal ja neid on mugav osta. Pakitud pelleteid müüakse ehituskauplustes ning neid saab tellida e-poest www.apellet.ee. Hetkel ajutiselt ei kehti - Soovi korral saab pelletid kätte ka meie ladudest, mis asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Võrus, Jõhvis, Rakveres, ja Raplas.

Kui aastane pelleti vajadus on suurem, siis oleks mõistlik rajada spetsiaalne mahuti ja tellida pelleteid puhurautoga. Täpsem info siin: Puhurauto leht

Pelletipartiide varumisel arvesta enda vajadustega. Pelletite ladustamine on lihtne ja puhas. Piisab kuivast ja ventileeritud laost. Kasuta ainult sobivates põletussüsteemides, järgides tootja juhiseid ning riiklikke norme.

ENš˜±š˜­š˜¶š˜“® NÄITAB KVALITEETI

Nii nagu igat kütust, toodetakse ka pelletit erineva kütteväärtuse ja tuhasusega. Pelleti puhul sõltuvad need näitajad peamiselt kasutatud puidu liigist ning tootmisel kasutatavast tehnoloogiast.

Turul orienteerumiseks on rahvusvaheliselt kokku lepitud ENš˜±š˜­š˜¶š˜“® standard: A1 – Premium ehk kõrgeim kvaliteet ja madalam tuhasus ning A2 ja B – tööstuslikuks kasutamiseks. Kõik tootjad on sertifitseeritud, neile on omistatud unikaalne ID-number ja kogu tootmisprotsessi kontrollitakse pidevalt.

Kui pelletil puudub vastav märgistus ja müüja ei suuda tõestada selle päritolu, siis suure tõenäosusega selline pellet ka ei vasta nõuetele ning halvimal juhul võib see isegi rikkuda kasutatava põletusseadme. Pellet, mille pakendil on aga märgitud tootja nimi, ENš˜±š˜­š˜¶š˜“® number ja logo, vastab kindlasti ka kvaliteedinõuetele ning on sobiv kodumajapidamises kasutamiseks.