Pelletiga kütmine

Pelletiküte on keskkonnasõbralik, põhineb taastuvenergial.

Pelleti põletamisel vabaneb täpselt sama suur kogus süsinikdioksiidi kui puu kasvades Maa atmosfäärist ära kasutas. Seega valitseb CO² looduslikus ringluses tasakaal, mida ei saa kindlasti öelda fossiilsete (õli, gaas, kivisüsi) kütuste kasutamise kohta.

Nii nagu igat kütust, toodetakse ka pelletit erineva kütteväärtuse ja tuhasusega. Pelleti puhul sõltuvad need näitajad peamiselt kasutatud puidu liigist ning tootmisel kasutatavast tehnoloogiast.

Kõige kõrgema kütteväärtusega pelletit toodetakse männi- ja kuusesaepuru või höövellaastu segust. Kuna Eestis töödeldakse just peamiselt männi- ja kuusepuitu, on ka Eestis toodetud pelletid hinnatud kõrge kütteväärtuse poolest, nt A-pelletil on see üle 4,9 kWh/kg. Kahjuks müüakse meil ka pelleteid, mille kvaliteet ei kannata mingisugust kriitikat. Välisel vaatlusel pelleti kvaliteeti tuvastada ei ole võimalik ja värvus pelleti kvaliteeti ei näita.  Peale põlemist jääb järele alla 0,3 protsendi tuhka, st vähem kui neli kilo tuhka tonni kasutatud Premium A1-klassi pelleti kohta. Pelletiküte on täielikult automatiseeritav. Uue põlvkonna seadmetes on isegi tuhaeraldus automatiseeritud, kui katlasse on paigaldatud automaatne tuhaeraldussüsteem. Pelleti mahutisse saab paigaldada anduri, mis annab teada, kui pelletit on vaja juurde tellida. Loomulikult on põletile võimalik lisada internetimoodul, mis lubab reguleerida põlemisprotsessi distantsilt. Nagu ikka, tasub seadmete valimisel nõu küsida spetsialistidelt, kes oskavad soovitada sobivaimat ja taskukohast lahendust.

Küttesüsteemi valiku puhul kindlasti jälgige:

* Kes valikus olevaid tooteid pakub ning millisel määral on tagatud hooldus. 

* Katlamüüja peab olema oma tooteid põhjalikult testinud. Pelletikatel on investeering ning oluline, et müüja oskab teile ära rääkida kõik katla head ja vead. Hea müüja on käinud tehasekoolitustel, suudab kvaliteetselt katelt paigaldada ning pakub igakülgset tehnilist tuge.

Töökorras küttesüsteem tagab selle efektiivse töö, võimaldab säästa küttekuludelt ja tagab mugavuse!

Küsimuste korral võta ühendust meie koostööpartneritega, kes saavad aidata katla reguleerimisel või uue seadme valimisel: 

OÜ Küttesalong Jaama pst 5, Rakvere +372558 6786 kyttesalong@gmail.com 

Moderator OÜ Kivimurru 42, Tallinn,  +372 5027 853 moderator@moderator.ee